Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

   

z á m ě r   p r o d e j e

   

části pozemku p. č. 2513/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to dle geom. plánu č. 2420-3488/2016 nově vznikající p. č. 2513/6 o výměře 23 m2, k ú. tamtéž, a to firmě E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, za cenu 1.000 Kč bez DPH, tj. 23.000 Kč bez DPH.

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 328 Mgr. Renata Babčanová,  odbor Kancelář tajemníka, e-mail: sekretariat@pohorelice.cz.

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 30.6.2017

 

 

Bc. Miroslav Novák. DiS., v. r.

       místostarosta města

 ________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 30.6.2017

 Sňato:

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu