Záměr prodeje nemovitého majetku města


Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 13.5.2015, č. 12/V/15 tento:

 

 

z á m ě r   p r o d e j e

 

 

-          pozemků v lokalitě ul. Polní III. etapa (severní část) a IV. etapa o celkové výměře 44.369 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Pozemky jsou v grafické části označeny pořadovými čísly 1 až 62. Součástí zveřejněného záměru je návrh geometrického dělení pozemků a změna č. 3 Územní studie dané lokality – viz příloha.


Záměrem města je odprodat pozemky současnému developerovi lokality Polní III. etapa (jižní část) a lokality ul. U Větrolamu I. a II. etapa, a to firmě SM - Building s.r.o., IČ: 282 92 472.  

 

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 328, Mgr. Renata Babčanová, odbor Kancelář tajemníka, e-mail: renata.babcanova@pohorelice.cz.

 

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

 

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 5.6.2015

 

 

   

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            místostarosta

 

Přílohy

- geometrický plán, graf. část

- geometrický plán návrh

- změna č. 3 územní studie Polní III. a IV. etapa - 1. část

- změna č. 3 územní studie Polní III. a IV. etapa - 2. část

- změna č. 3 územní studie Polní III. a IV. etapa - očíslování parcel

- změna č. 3 územní studie Polní III. a IV. etapa, graf. část - očíslování parcel

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 8.6.2015

 Sňato:  25.6.2015

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu