Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                                           

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

                                                                           z á m ě r   p r o d e j e

pozemků, pro rozšíření čistírny odpadních vod v Pohořelicích na ul. Poříčí, a to pozemků:

-          p.č. 3027/72,

-          p.č. 3027/73 a

-          části p.č. 3027/49 – dle geometrického plánu č. 2671-156/2019 nově označeného pozemku p.č. 3027/74 – o výměře 324 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,

a to společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 494 55 168, zapsané u Krajského soudu v Brně pod spis.zn. B 1176. Geometrický plán č. 2671-156/2019 je v Příloze.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310. E-mail: starosta@pohorelice.cz

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 15.11.2019  

 

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

        starosta města

Příloha

Geometrický plán č. 2671-156/2019

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 18.11.2019

 Sňato:   

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu