Záměr prodeje pozemku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

 

z á m ě r   p r o d e j e

 

- pozemku nového p.č. 1858/2 o výměře 193 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, který vzniká na základě geometrického plánu. Návrh geometrického plánu je v příloze tohoto záměru.

 

Záměrem města je odprodat uvedený pozemek vlastníkovi sousedícího pozemku p.č. 1859 v k.ú. tamtéž. Pozemek p.č. 1858/2 užívá vlastník p.č. 1859 jako zahrádku a ke garážování vozidla.

 

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

 

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad nejpozději do 17.2.2016.

 

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 21.1.2016  

 

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

    místostarosta města

 

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 21.1.2016

 

Sňato: 8.2.2016

 

 

Příloha

Návrh geometrického plánu   

 

 

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu