Záměr pronájmu nemovitého majetku 2015-15


MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - zveřejnění záměru;

- smlouva o nájmu nebytových prostor;

- zadávací dokumentace; krycí list; čestné prohlášení;

- geometrický plán str. 1; geometrický plán str. 2; půdorys; vizualizace

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu