Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

   

z á m ě r   p r o n á j m u

 -    nebytových prostor, které se nacházejí  ve druhém nadzemním podlaží budovy Staré Radnice, kancelář č. 201, Brněnská 2, Pohořelice na období od 1.1.2018 do 31.12.2019. Záměrem města je pronajmout tento nebytový prostor současnému nájemci.

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 392 Hana Plchová, odbor finanční, email: hana.plchova@pohorelice.cz.

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 10.8.2017

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS. v .r.

       místostarosta města

 

 

____________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 10.8.2017

Sňato: 26.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu