Záměr pronájmu nemovitého majetku města

               Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento

z á m ě r   p r o n á j m u

 - jednotky č. 1098/17, vymezené v budově č.p. 1098, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a dále

 - jednotky č. 1099/17, vymezené v budově č.p. 1099, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/4, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Předmětné jednotky jsou vyznačeny v Příloze č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto záměru.

Bližší informace na telefonním čísle 519 301 320, osobně na MěÚ dveře č. C310 nebo e-mailu: starosta@pohorelice.cz

Případné připomínky je možné podávat na Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Pronájem jednotek podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích dne 11.03.2021

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r. 
  starosta města

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Vyvěšeno: 11.03.2021                                                                                              Sňato: …………..

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu