Záměr pronájmu nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento 

z á m ě r   p r o n á j m u   č á s t i   p o z e m k ů

- p.č. 7484 a 7486 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Záměrem města je pronájem části pozemků provozovateli autobazaru.

V příloze tohoto záměru je rozsah pronájmu zakreslen v situaci (výřez z katastrální mapy) jako Příloha č. 1.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Rady města Pohořelice dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

 V Pohořelicích 26.07.2022

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

Příloha č. 1

 ___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 26.07.2022

Sňato: ………………. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu