Záměr pronájmu nemovitého majetku města

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

 

z á m ě r   p r o n á j m u   p o z e m k ů

 

- části pozemku p.č. 6073, části pozemku p.č. 6075 a pozemku p.č. 6074 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to v celkové výměře 19.411 m2. Rozsah záměru pronájmu je vyobrazen v přiložené katastrální mapě.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310, e-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 10. 9. 2018

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            místostarosta

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 10. 9. 2018

Sňato: 27. 9. 2018

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu