Záměr pronájmu pozemků města

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

                                              z á m ě r   p r o n á j m u   p o z e m k ů

- p.č. 3321 a p.č. 3322, vše v k.ú. Nová Ves u Pohořelic.

Záměrem města je uvedené pozemky pronajmout subjektu Český svaz ochránců přírody základní organizace, IČ: 71155937 za účelem realizace opatření ke zlepšování přírodního prostředí ve smyslu § 68 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění p.p., a to na dobu 11 let od podpisu nájemní smlouvy.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Uzavření smlouvy o pronájmu podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 21. 12. 2018

   

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 21. 12. 2018

Sňato: 7. 1. 2019

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu