Záměr pronájmu pozemku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

                                                  z á m ě r   p r o n á j m u

 

-  části pozemku p.č.  2125  v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře  cca 90 m2 - viz mapa

 

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 328 Mgr. Renata Babčanová, odbor kancelář tajemníka, email: renata.babcanova@pohorelice.cz.

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření nájemní smlouvy podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 31.3.2016

 

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS. v. r.

       místostarosta města

 

 

____________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 31.3.2016

Sňato: 16.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu