Záměr směny části pozemků

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                             ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

                                         NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

                        z á m ě r    s m ě n y   č á s t i   p o z e m k ů

- část pozemku města p.č. 6137 (dle návrhu geometrického plánu č. 2721-77/2020 nově označené jako p.č. 6137/2 o výměře 599 m2) za část pozemku soukromých vlastníků, a to p.č. 6138 (dle návrhu geometrického plánu č. 2721-77/2020 nově označené jako p.č. 6138/2 o výměře 599 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to bez doplatku. Přesná výměra a tvar pozemků bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí město. Návrh geometrického plánu č. 2721-77/2020 je v Příloze č. 1.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 30.03.2020

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

Příloha č. 1

 

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 30.03.2020

Sňato: ………………

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu