Záměr směny nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Pohořelice č. 4/93/22 ze dne 18.05.2022 tento 

z á m ě r     s m ě n y    p o z e m k ů 

- část pozemku města p.č. 1746/12 a část pozemku města p.č. 3027/42 za části pozemků soukromých vlastníků p.č. 1746/13, 3027/43, 1725/5, 1745/6 a 3028/2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou s finančním doplatkem rozdílu směňovaných pozemků ze strany města. Přesná výměra a tvar pozemků vkládaných do směny budou určeny geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení uhradí město. Situace návrhu směny částí pozemků je zakreslena jako Příloha č. 1. Zeleně označenou plochu město směnou pozbývá, růžově označenou plochu město směnou nabývá. 

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 06.06.2022

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

 

Příloha č. 1

 ________________________________________________________________________

Vyvěšeno:       06.06.2022

 Sňato:              ……………… 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu