Záměr směny části pozemku města


Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

z á m ě r   s m ě n y

 

části pozemku města p. č. 5/2 o výměře 1 m2 za část pozemku p. č. 8/2 o výměře 1 m2. Hodnota pozemků vstupujících do směny je si rovna. Pozemky jsou vedeny v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

 

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle 519 301 328 Mgr. Renata Babčanová,  odbor Kancelář tajemníka, e-mail: sekretariat@pohorelice.cz.

 

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

 

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 7.9.2015

 

Bc. Miroslav Novák, v.r.

    místostarosta města          

 

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 7.9.2015

Sňato:  23.9.2015

 

 

 

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu