Záměr směny pozemků města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

z á m ě r   s m ě n y

 

části pozemku města Pohořelice p.č. 1478 o výměře cca 220 m2 za pozemek soukromého vlastníka p.č. 1479/2 o výměře cca 190 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Zákres částí pozemků uvažovaných ke směně je zobrazen v přiložených katastrálních mapách.

 

- mapa1

- mapa2

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 380 místostarosta Bc. Miroslav Novák, DiS., dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Nabídky či případné připomínky je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona     č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; stejně tak rozhodnutí o případném finančním doplatku z důvodu možných rozdílných hodnot směňovaných pozemků.

 

V Pohořelicích 24.8.2016

 

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

     místostarosta města

 

 _______________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 24.8.2016

Sňato: 9.9.2016

 

 

 

 

 

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu