Záměr směny části pozemků

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

 

z á m ě r    s m ě n y   č á s t i   p o z e m k ů

 

- část pozemku města p.č. 6043 (dle geometrického plánu č. 2646-1307/2018 nově označené jako p.č. 6043/3 o výměře 133 m2 a p.č. 6043/4 o výměře 12 m2) a část pozemku města p.č. 6045 (dle geometrického plánu č. 2646-1307/2018 nově označené jako p.č. 6045/4 o výměře 54 m2) za část pozemku společnosti Rybníkářství Pohořelice a.s., IČ: 46961062, a to p.č. 6024 (dle návrhu geometrického plánu č. 2646-1307/2018 nově určené výměry 7 m2), vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to s doplatkem ze strany společnosti. Geometrický plán č. 2646-1307/2018 je v 
Příloze č. 1
.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 23.03.2020

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

 

Příloha č. 1

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 23.03.2020

Sňato: ………………

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu