Záměr vkladu majetku města

 

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU VKLADU MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

                                                                   z á m ě r   v k l a d u

 majetku města do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 49455168, který je uveden ve znaleckém posudku č. 2709-10/2016 vypracovaný Ing. Ladislavem Hojsákem, Brněnská 121, Pohořelice, IČ: 12317730.

Příloha – znalecký posudek č. 2709-10/2016

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Schválení vkladu je v pravomoci Zastupitelstva města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 27.4.2017  

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

    místostarosta města

_____________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 27.4.2017

Sňato: 15.5.2017


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu