Záměr výpůjčky nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

   ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU VÝPŮJČKY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Pohořelice ze dne 10.03.t.r. tento

z á m ě r   v ý p ů j č k y   

 - pozemku p.č. 2458, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč.vyb.*),

- pozemku p.č. 2459, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.*),

- části pozemku p.č. 2460 o výměře 3021 m2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Rozsah záměru výpůjčky je zakreslen v katastrální mapě jako Příloha č. 1.

Záměrem města je uvedené nemovitosti vypůjčit organizaci Junák-český skaut, Středisko Vranovice, z.s., IČ: 711 96 293, především pro potřeby oddílu „Ignis“ Pohořelice, za účelem skautské činnosti, a to na dobu neurčitou. K uzavření smlouvy o výpůjčce dojde bezodkladně po podpisu kupní smlouvy s vlastníkem pozemků p.č. 2458 a 2459, jejichž součástí jsou stavby bez čp/če, obč.vyb. a jiná st., kterým je Myslivecký spolek Pohořelice, IČ: 484 52 998 *).

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření smlouvy o výpůjčce podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 10.03.2021

Příloha č. 1

  Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.                                                                     starosta

  __________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 10.03.2021

 Sňato: ……………… 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu