Zápisy komisí rady města

Zápis komise dopravní ze dne 14.10.2019
Zápis komise dopravní ze dne 10.01.2019

Zápis sociální komise ze dne 04.11.2019
Zápis sociální komise ze dne 09.09.2019
Zápis sociální komise ze dne 03.12.2018
Zápis sociální komise ze dne 10.04.2019

Zápis grantové komise ze dne 27.11.2018
Zápis grantové komise ze dne 07.06.2019
Zápis grantové komise ze dne 08.08.2019

Zápis komise kulturní a školské ze dne 26.03.2019 
Zápis komise kulturní a školské ze dne 05.12.2018

Zápis komise výběrové - chodník KOLO a demolice kotelny
Zápis komise výběrové - vodovod Brněnská a vodovodní přípojka kasárna
Zápisy komise výběrové -vodovod Loděnická 
Zápis komise výběrové - Stavební úprava objektu Lidická 232 - Projektová dokumentace
Zápis komise výběrové - úsekové měření Pohořelice
Zápis komise výběrové - MŠ Hybešova 955 - domácí rozhlas s nuceným poslechem
Zápis komise výběrové - Vozidlo údržby města Pohořelice
Zápis komise výběrové - zpevněná plocha pro osobní auta
Zápis komise výběrové - okružní křižovatka
Zápis komise výběrové - Smolín chodníky
Zápis komise výběrové - Zpravodaj

Zápis redakční rady ze dne 20.03.2019
Zápis redakční rady ze dne 24.01.2019
Zápis redakční rady ze dne 03.12.2018

Zápis komise stavební ze dne 12.11.2019
Zápis komise stavební ze dne 21.01.2019
Zápis komise stavební ze dne 16.04.2019

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu