Zápisy komisí rady města

Zápis komise dopravní ze dne 10. 1. 2019

Zápis sociální komise ze dne 3. 12. 2018

Zápis grantové komise ze dne 27. 11. 2018

Zápis komise kulturní a školské ze dne 26.03.2019 
Zápis komise kulturní a školské ze dne 05.12.2018

Zápis komise výběrové - zpevněná plocha pro osobní auta
Zápis komise výběrové - okružní křižovatka
Zápis komise výběrové - Smolín chodníky
Zápis komise výběrové - Zpravodaj

Zápis redakční rady ze dne 20.03.2019
Zápis redakční rady ze dne 24.01.2019
Zápis redakční rady ze dne 03.12.2018

Zápis komise stavební ze dne 21.01.2019

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu