Zápisy komisí rady města

Zápisy komise dopravní:

- ze dne 26.01.2022

- ze dne 03.11.2021
- ze dne 24.03.2021
- ze dne 26.05.2020
- ze dne 14.10.2019
ze dne 10.01.2019

Zápisy sociální komise:

- ze dne 08.09.2021
- ze dne 02.09.2020
- ze dne 04.11.2019
- ze dne 09.09.2019
- ze dne 03.12.2018
ze dne 10.04.2019

Zápisy grantové komise:

- ze dne 27.11.2018
ze dne 07.06.2019
ze dne 08.08.2019

Zápisy komise kulturní a školské:

- ze dne 03.12.2020
- ze dne 12.05.2020
- ze dne 09.01.2020
- ze dne 03.10.2019
- ze dne 26.03.2019 
- ze dne 05.12.2018

Zápisy komise výběrové:

- radary Vranovice a Branišovice

- vytápění - MŠ Šumická 

- náměstí Svobody parkoviště - projektová dokumentace 

- oprava kanalizace Lidická

- Rekonstrukce komunikací (chodník Lázeňská, parkovací záliv naproti hřbitova)

- Šumická, přeložka vodovod

- TDS plynofikace Chaloupky

- Šumický potok Pohořelice - úprava okolí II.

- Havarijní stav objektu konírny - I. etapa

- lávka pro pěší Mlýnský náhon MŠ

- 3. třída MŠ Šumická

- odstranění stavby č.p. 499 

- projektová dokumetace služebna Městské policie

- PD čerpací stanice u hřiště + retenční nádrž u ČOV

- Generel kanalizační sítě

- Mlýnská - úprava komunikace

- Brněnská za jednotou - úprava komunikace

- přechod pro chodce Nová Ves

- oprava střechy Tyršova 560 - sokolovna

- sklad zahradního nářadí Tyršova

- chodník KOLO a demolice kotelny 
- vodovod Brněnská a vodovodní přípojka kasárna
- vodovod Loděnická 
- Stavební úprava objektu Lidická 232 - Projektová dokumentace
- úsekové měření Pohořelice
- MŠ Hybešova 955 - domácí rozhlas s nuceným poslechem
- Vozidlo údržby města Pohořelice
- zpevněná plocha pro osobní auta
- okružní křižovatka
- Smolín chodníky
- Zpravodaj

Zápisy redakční rady:

- ze dne 13.03.2020
- ze dne 04.03.2019
ze dne 24.01.2019
ze dne 03.12.2018

Zápisy komise stavební:

- ze dne 10.05.2021

- ze dne 24.02.2021
- ze dne 14.10.2020
- ze dne 02.07.2020
- ze dne 27.02.2020
- ze dne 11.02.2020
- ze dne 12.11.2019
ze dne 21.01.2019
ze dne 16.04.2019

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu