Zasedání zastupitelstva města

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svolává XVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

 

Termín: středa 1.3.2017

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtové opatření města č. 2/2017

4.      Žádosti

-          Záměr města na směnu části pozemku p. č. 90/1 část pozemků p. č. 90/3 a parc. č. 91/5 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-         Úplatné nabytí pozemků od UZSVM

5.      Různé

-          Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města – střet zájmů

-          Poskytnutí dotací z rozpočtu města 2017

-          Program rozvoje města Pohořelice – roční aktualizace

-          OZV města č. 4/2016 – novelizace

-          ceník města – aktualizace

-          návrh odměn členům ZM

6.      Interpelace zastupitelů

7.      Diskuse občanů

8.      Závěr

 

 

V Pohořelicích 22.2.2017

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda  

                                                                                      starosta města

 

 


 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu