Zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

POZVÁNKA

 

Starosta města Ing. Josef Svoboda svoláváXV. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice  

 

Termín: středa 14.12.2016

Místo: kongresový sál městského úřadu, Vídeňská 699

Zahájení: 16:00 hodin

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení členů volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Úvěr města Pohořelice

4.      Rozpočtové opatření města č. 12/2016

5.      Návrh rozpočtu města na rok 2017          

6.      Různé

   -  Dotační program „Podpora sociálních služeb na území ORP v roce 2017“

   -   Odměny členům výborů ZM za práci v roce 2016

   -  Předběžný plán zasedání rady a zastupitelstva města na rok 2017

7.      Interpelace členů ZM

8.      Diskuse občanů

9.      Závěr

 

 

 

V Pohořelicích 7.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda

                                                                                      starosta města


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu