Závěrečný účet DSO ČISTÁ JIHLAVA za rok 2016 včetně zprávy o přezkumu

Závěrečný účet

Inventarizační zpráva

Přehled úvěrů

Rozvaha

Zpráva o přezkumu

Fin RO

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu