Závěrečný účet města za rok 2014


- Závěrečný účet a účetní uzávěrka - výzva občanům

- Závěrečný účet města za rok 2014

- Rozpočet 2014

- Pravidla provádění RO

- Seznam rozpočtových opatření

- Struktura příjmů a výdajů

- Zpráva auditora - I. částII. část, III. část

- Inventarizační zpráva

- Zpráva o výsledcích FK

- Komentář ke SZÚ

- Finanční vypořádání dotací 2014

- MŠ - ukazatele za rok 2014

- ZŠ a MŠ - ukazatele za rok 2014

- Závazky a pohledávky města za rok 2015-2018

- Závazky a pohledávky města za rok 2015-2018 - graf

- Přehled zastavených nemovitostí k 31.12.2014

- Přehled bytů III. vlna privatizace bytového fond k 31.12.2014

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu