Změna č. 1 ÚP Přibice

Textová část výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Textová část odůvodnění

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez

Výkres záborů půdního fondu

Vyhodnocení vlivů změny č.1 na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů změn č.1 na udržitelný rozvoj území

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu