Změna č. 10 ÚPNSÚ Pohořelice


Dne 9.11.2016 byla vydána zastupitelstvem města Pohořelice změna č.10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 29.12.2016.

Opatření obecné povahy

Textová část  - výrok

Hlavní výkres - Pohořelice

Hlavní výkres - Nová Ves

Hlavní výkres - legenda

Regulační výkres - Pohořelice

Regulační výkres - Nová Ves

Regulační výkres - legenda

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Textová část - odůvodnění

Zábory půdního fondu

Vyhodnocení projednání

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu