Změna č.2 ÚPNSÚ Pohořelice

Dne 13.2.2006 byla schválena změna č.2 ÚPNSÚ Pohořelice. Dne 1.3.2006 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška vymezující závaznou část změny č.2 územního plánu města Pohořelice.      

Textová část Regulativy Vyhláška
Hlavní výkres A Hlavní výkres B Hlavní výkres C
Výkres dopravy A Výkres dopravy B Výkres dopravy C Výkres vodního hospodářství A
Výkres vodního hospodářství B Výkres vodního hospodářství C Energetika a spoje A Energetika a spoje B
Energetika a spoje C Předpokládané zábory ZPF A Předpokládané zábory ZPF B Předpokládané zábory ZPF C
Veřejně prospěšné stavby A Veřejně prospěšné stavby B Veřejně prospěšné stavby C Výkres etapizace

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu