Změna č.5 ÚPNSÚ Pohořelice

Dne 10.12.2008 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice. Změna nabyla účinnosti dne 3.2.2009.

Opatření obecné povahy Textová část - návrh Textová část - odůvodnění
Hlavní výkres Výkres dopravního řešení Výkres TI - voda
Výkres TI - energie Výkres VPS Výkres předpokládaných záborů PF

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu