Změny v umístění kontejnerů na tříděný odpad

Došlo ke změnám v umístění kontejnerů na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Ze stanoviště Polní I. (u areálu DHL) byly přesunuty některé kontejnery z důvodu vandalismu a neustálého nepořádku na tomto sběrném místě. Jedná se o velký kontejner na textil, který byl přesunut do areálu výkupny odpadu spol. Stavosur, spol. s r.o., využít jej lze v provozní době výkupny (út, čt, so 8-16 hod.). Na stanoviště Polní I. budou umístěny dva menší kontejnery na textil, které jsou lépe zabezpečeny. Dále byl z tohoto stanoviště přesunut kontejner na kovy, který byl nyní umístěn na stanoviště Znojemská, kasárna. V oblasti lokality Polní je možné využít kontejner na kovový odpad na stanovišti Polní II. (ul. Haňkova). Dále byl ze stanoviště Polní I. (u areálu DHL) přesunut na stanoviště Polní II. (ul. Haňkova) kontejner na použitá elektrozařízení, který byl před nedávnem poškozen. Opravu kontejneru zajišťuje provozovatel - společnost Asekol a.s.

Další změnou je přesun celého stanoviště kontejnerů ze stanoviště na ul. Znojemské, u Jednoty na nové stanoviště na ul. Šumická 727 naproti garážím.

Některá stávající stanoviště kontejnerů byla upravena - vydlážděna, jedná se o stanoviště v Nové Vsi, ve Smolíně a v ul. U Cihelny, kde byly dříve kontejnery umístěny na travnatých nebo jiných nevyhovujících plochách. Na všechna stávající stanoviště kontejnerů byly doplněny nádoby na použité jedlé oleje.

Poslední změnou je vytvoření dvou nových stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad, a to na ul. Poříčí u garáží před areálem Čistírny odpadních vod a na ul. Mlýnské. Na tato stanoviště budou v nejbližší době umístěny kontejnery na papír, plast a sklo, případně další podle aktuální situace. Tato stanoviště byla vytvořena z důvodu velké vytíženosti sběrných míst na ul. Krátká a na ul. Hybešové u školy.

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu