Zpráva o uplatňování ÚP Troskotovice

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, oznamuje v souladu s ust. §20, §43, §47 a §55 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Troskotovice.
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Troskotovice je vypracován na základě ust. § 55 odst.1 stavebního zákona, ve spolupráci s pověřeným zastupitelem obce Troskotovice.
Zpráva o uplatňování obsahuje vyhodnocení využití zastavitelných ploch v územním plánu a požadavky obce na změny v území.

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Troskotovice, bude vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 21.8.2017 do 20.9.2017.
Žádáme Vás, abyste své připomínky v souladu s ust. § 47 odst.2 stavebního zákona sdělili písemnou formou do 15 - ti dnů ode dne doručení návrhu zprávy na adresu našeho úřadu, který v souladu s ust. §13 stavebního zákona, zajišťuje zpracování zprávy o uplatňování Územního plánu Troskotovice.

K požadavkům nebo připomínkám uplatněným po této lhůtě se dle ust. § 47 odst. 2
stavebního zákona nepřihlíží.

Platný Územní plán Troskotovice je vystaven na http://www.pohorelice.cz/up-troskotovice.

Oznámení

Text návrhu zprávy

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu