Zprostředkování náhradní rodinné péče

Spočívá ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo osvojení, dále ve vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Účelem je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, kterým se nedostává řádné výchovy ze strany rodičů.

Osvojení i svěření dítěte do pěstounské péče musí splňovat zákonné podmínky a rozhoduje, o této formě péče, soud.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  • osobním kontaktem s pracovnicí orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
  • pracovnice seznámí žadatele s vlastním průběhem řízení a také s tím, jaké doklady a potvrzení jsou nezbytné k doložení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 (ostatní dny dle dohody)
pracovnice náhradní rodinné péče:

  • Bc. Renata Štursová, tel.: 519 301 355, kancelář č. C 210
  • Mgr. Lenka Brázdová, tel.: 519 301 351, kancelář č. C 209
  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu