Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ, jež mu náleží dle zákona č. 503/ 2012 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zájemci o propachtování/pronájem zveřejněných pozemků mohou požádat o tyto na základě písemné žádosti adresované na Státní pozemkový úřad, Pobočku Břeclav, náměstí T.G.M. 2957/9A, 690 02 Břeclav, s uvedením vybraných pozemků, příslušného katastrálního území, specifikací účelu užívání, s uvedením adresy trvalého bydliště a rodného čísla a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění tj. do 1.9.2017 (včetně). Formulář “Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ“ naleznete na internetovém portálu SPÚ www.spucr.cz, nabídka nájmu/pachtu.

Další případné informace poskytne Pobočka Břeclav, tel. 727 956 433.

Nová_Ves_část_418_10 Nová_Ves_část_509_6 Nová_Ves_část_509_8  

Pohořelice_část_6810_1_5 Pohořelice_N_JIH Nová_Ves_U_Poh

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu