Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Záměrem zveřejnění seznamů nepropachtovaného/nepronajatého majetku je snaha Státního pozemkového úřadu o zajištění užívání nemovitostí na základě platných pachtovních/nájemních smluv k nemovitostem ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ, jež mu náleží dle zákona č. 503/ 2012 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zájemci o propachtování/pronájem zveřejněných pozemků mohou požádat o tyto na základě písemné žádosti adresované na Státní pozemkový úřad, Pobočku Břeclav, náměstí T.G.M. 2957/9A, 690 02 Břeclav, s uvedením vybraných pozemků, příslušného katastrálního území, specifikací účelu užívání, s uvedením adresy trvalého bydliště a rodného čísla a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění tj. do 9.3.2018 (včetně). Formulář “Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ“ naleznete na internetovém portálu SPÚ www.spucr.cz, nabídka nájmu/pachtu.

Další případné informace poskytne Pobočka Břeclav, tel. 727 956 433.

Oznámení o zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku

Pozemky k.ú. Nová Ves u Pohořelice

Pozemky k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Graf Nová Ves příloha 1

Graf Nová Ves příloha 2

Graf Pohořelice

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu