Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku státu

Pozemky v k. ú. Pohořelice   -  Ortofotomapa

Pozemky v k.ú. Nová Ves

- ortofoto pozemek p.č. 418/10

- ortofoto pozemek p. č. 509/6

- ortofoto pozemek p. č. 509/8


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu