Zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dne 7. srpna 2017výběrové řízení s aukcí na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

Výběrové řízení na prodej pozemku pozemková parcela č. 2593 o výměře 264 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, v k. ú. Smolín, obec Pohořelice, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov a zapsaný na LV č. 60000. Více informací naleznete v přílohách. 

Oznámení o výběrovém řízení                                  Mapa, výpis z katastru


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu