Zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dne 7. srpna 2017výběrové řízení s aukcí na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

Výběrové řízení na prodej pozemku pozemková parcela č. 2593 o výměře 264 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, v k. ú. Smolín, obec Pohořelice, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov a zapsaný na LV č. 60000. Více informací naleznete v přílohách. 

Oznámení o výběrovém řízení                                  Mapa, výpis z katastru


  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu