Zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje dne 7. srpna 2017výběrové řízení s aukcí na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky.

Výběrové řízení na prodej pozemku pozemková parcela č. 2593 o výměře 264 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, v k. ú. Smolín, obec Pohořelice, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov a zapsaný na LV č. 60000. Více informací naleznete v přílohách. 

Oznámení o výběrovém řízení                                  Mapa, výpis z katastru


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu