Zveřejnění oznámení záměru č.j. JMK 112908/2019

Jihomoravský kraj, odbor ŽP zveřejňuje oznámení záměru "Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu", k. ú. Pohořelice na Jihlavou.

Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru kancelář tajemníka v pondělí, středu od 8.00 do 17.00 h.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu