Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

 

z á m ě r   p r o d e j e  n e m o v i t é h o   m a j e t k u

 

- část pozemku p.č. 389/1 o výměře cca 1600 m2 a 389/76 o výměře cca 950 m2,

- pozemek p.č. 389/19 o výměře 51 m2,

- pozemek p.č. 389/67 o výměře 10 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., všechny uvedené nemovitosti jsou v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou,

a to za cenu 2.000,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem cca 5.222.000,- Kč bez DPH. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Náklady na jeho vyhotovení hradí kupující.

V příloze tohoto záměru jsou nemovitosti vyznačeny. V pozemcích p.č. 389/1 a 389/76 je uloženo plynárenské zařízení, které není v majetku města Pohořelice – vyznačeno v příloze.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310, e-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 17. 8. 2018

     

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            místostarosta

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 17. 8. 2018  

Sňato: 10. 9. 2018

Přílohy:
plynovod (obr.)
záměr prodeje (obr.)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu