Zveřejnění záměru směny pozemků

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

 

z á m ě r   s m ě n y   p o z e m k ů

 

- část p.č. 2918 (část v Příloze č. 1 nově označená jako p.č. 2918/2) a část p.č. 2971 (část v Příloze č. 1 nově označená jako p.č. 2971/2) a p.č. 2924, o celkové výměře 11.807 m2, vše v k.ú. Smolín,

 

a to za pozemky soukromého vlastníka – část p.č. 2922 (část v Příloze č. 2 nově označená jako p.č. 2922/1) a část p.č. 2923 (část v Příloze č. 2 nově označená jako p.č. 2923/1) a p.č. 2890, o celkové výměře 11.806 m2, vše v k.ú. Smolín.

 

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

 

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

 

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 02.09.2019

   

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

               starosta

 

 Příloha č. 1

 Příloha č. 2

   

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 02.09.2019

Sňato: 19.09.2019

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu