Zveřejnění záměru směny pozemků

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 23.02.2022 tento 

z á m ě r     s m ě n y    p o z e m k ů 

- části pozemku města p.č. 283/1 o výměře cca 45 m2 za pozemek soukromého vlastníka, a to p.č. 2122/1, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to bez doplatku. Přesná výměra a tvar pozemku městem vkládaného do směny bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí město. Situace části pozemku města p.č. 283/1 o výměře cca 45 m2 je zakreslena jako Příloha č. 1.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 28.02.2022

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

 

Příloha č. 1

 ___________________________________________________________________________

Vyvěšeno:       28.02.2022

Sňato:              ……………… 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu