Zveřejnění záměru směny pozemků

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 13.05.2020 tento

                             z á m ě r    s m ě n y   p o z e m k ů

- části pozemku města p.č. 2711 v k.ú. Smolín o zůstatkové výměře 45.564 m2 (do směny nevstupuje nově označená p.č. 2711/4 o výměře 525 m2 kolem kaple Panny Marie, nově označená p.č. 2711/6 o výměře 139 m2 kolem upomínky sv. Huberta a nově označená p.č. 2711/8 o výměře 2.319 m2 pro alej podél obecní cesty, vše v k.ú. Smolín) za nemovitosti ve vlastnictví ČR-Lesy ČR, s.p., IČ: 42196451, a to p.č. 407/1, p.č. 407/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.č. 2691, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost a p.č. 2692, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Náklady na vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků nevstupujících do směny nese město Pohořelice. Návrh geometrického dělení pozemku p.č. 2711 v k.ú. Smolín je uveden v přílohách tohoto záměru.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 18.05.2020

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

 

 

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 18.05.2020

 

Sňato: ………………

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu