Informace k odpadovému hospodářství města

Sběrný dvůr Pohořelice – informace

Nový sběrný dvůr

Přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Systém třídění odpadu v Pohořelicích

Mrtvý divočák do plastů nepatří!

V této souvislosti upozorňujeme občany, aby odpady do kontejnerů vhazovali stlačené, odpady důsledně třídili a do jednotlivých kontejnerů vhazovali pouze odpady, pro které jsou určeny. To se v mnohých případech neděje, a nezůstává přitom jen u příměsí jiných odpadů z domácností – v kontejnerech na tříděný odpad byla nalezena i mrtvá těla zvířat, včetně jednoho kusu divokého prasete. Ačkoli to možná může vyvolat úsměv, činí toto chování občanů svozové společnosti velké problémy při následné manipulaci s odpadem na třídící lince. I když pomineme extrémy, jakékoli jiné odpady než ty, pro které je daný kontejner určen, znehodnotí celé množství vytříděného odpadu. Tento odpad pak není možné dále využít a skončí na skládce, což neprospívá životnímu prostředí ani městské pokladně.

Nový typ kontejneru na textil, tzv. „Chytrý tučňák“

Na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad na ul. Brněnská u prodejny Jednoty byl umístěn nový kontejner na textil, tzv. „Chytrý tučňák“. Jedná se o nejnovější typ sběrného kontejneru spol. Textil ECO, a. s., na jehož vývoji se podílelo i VUT Brno – katedra průmyslového designu. Kontejner je nově osazen i výdejními boxy. Na jednom místě tak občané získají možnost odevzdat oděvy, které nepotřebují, a současně si zde mohou vyzvednout balíček s oděvy vybranými na e-shopu firmy (genesis-eshop.cz), a to v podstatě kdykoli. Nabízena je kompletní služba, která prodlužuje životnost oděvů a šetří tak životní prostředí. Na horní části kontejneru jsou umístěny solární panely, prostřednictvím kterých je „Chytrý tučňák“ dobíjen. Kontejner dále obsahuje USB porty, díky nimž si lidé mohou nabít svůj mobilní telefon. Současně je každý kontejner vybaven senzory, které zaznamenávají teplotu, prašnost, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak v okolí kontejneru, a také displej, který tyto informace zobrazuje. Připravuje se aplikace umožňující sdílení těchto informací. 

Ke snížení „uhlíkové stopy“ přispělo i Město Pohořelice

Město Pohořelice v roce 2019 přispělo díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. V roce 2019 bylo v Pohořelicích vytříděno 589,272 t odpadu (papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů), což představuje dosažení úspory 683,073 tun emisí CO2 ekvivalentu a úspory energie 12 784 168 MJ. Současně město získalo od společnosti EKO-KOM, a. s. za provoz systému tříděného sběru částku 936 761 Kč.

Děkujeme, že třídíte odpad!

Ing. Ivana Galiová, odbor životního prostředí MěÚ (ivana.galiova@pohorelice.cz)