Jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU + ELEKTRO

Termíny:       Pohořelice                                    14.03.2023 (úterý)

                     Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr   21.03.2023 (úterý)

Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a dále vyřazená elektrická zařízení (televizory, ledničky, malé spotřebiče, apod.)

Odpady prosím odložte v ranních hodinách k silnici před dům (do 9:00 hod.).

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Termíny:       Pohořelice                                   16. – 18.03.2023 (čtvrtek až sobota)

                    Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr   23. – 25.03.2023 (čtvrtek až sobota)

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech a budou vyváženy průběžně po naplnění.  

Pohořelice: ulice Brněnská, Chaloupky, lokalita Polní, ulice Mlýnská, Stará Obec, ulice U Cihelny, ulice Šumická, nám. Svobody, Vídeňská u hřbitova, Kasárny, Smolín, Nová Ves, Velký Dvůr.

Pohořelice https://mapy.cz/s/menageteze

Smolín https://mapy.cz/s/kekanodope

Nová Ves https://mapy.cz/s/gecajuhale

Velký Dvůr https://mapy.cz/s/revererejo

Do kontejnerů patří: velkoobjemový odpad, jako jsou např. části nábytku, koberce a jiný odpad větších rozměrů, který nelze uložit do nádob na směsný komunální odpad a do kontejnerů na tříděný odpad.

Větší větve je možné odložit vedle kontejneru, budou se dále zpracovávat.

Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, stavební suť, biologický odpad, papír, sklo, plast, nápojové kartony a kovy. A také sem nepatří vyřazená elektrozařízení (pračky, ledničky, atd.), která je možné odevzdat v úterý při svozu nebezpečného odpadu (tj. Pohořelice 14.03.2023; Smolín, Nová Ves a Velký Dvůr 21.03.2023).

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje spol. FCC ČR, s.r.o.

Kontejnery budou umístěny také v zahrádkářské oblasti za ul. Brněnská v termínu 16. – 19.03.2023 – zajišťuje Město Pohořelice.