„Logistický areál Garribba“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru

Vyvěšeno: 13.9.2023
Bude sejmuto: 14.10.2023
Téma: Oznámení řízení

  • KÚ JMK zveřejňuje oznámení záměru „Logistický areál Garribba“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov, posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení – oznámení. Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru kancelář tajemníka po, st – 7:30-17:00