Komunitní plán sociálních služeb ORP Pohořelice 2019 – 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor sociální a zdravotní zveřejňuje informaci o vytvoření nového Komunitního plánu sociálních služeb pro celý správní obvod ORP Pohořelice na období 2019-2021.

Plné znění komunitního plánu ORP Pohořelice 2019 – 2021

Název projektu: Komunitní plán sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006541

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

Další důležité dokumenty ke komunitnímu plánu ORP Pohořelice 2019 – 2021