Oprava komunikace Velký Dvůr

Stávající místní komunikace slouží, jako přístupová komunikace ke stávající zástavbě rodinných domů a do areálu zemědělského podniku. Jedná se o zastavěnou část města Pohořelice. Podél ulice se nachází stávající chodník a chodníkové plochy, které se stavebně upravují v rámci stavby – dojde k stavební úpravě spočívající ve výměně stávajících asfaltových a betonových zpevněných ploch za dlážděné plochy z vsakovací dlažby. Místní komunikace Velký Dvůr bude vzhledem k dopravnímu zatížení ponechána asfaltová. Zájmový úsek ulice Velký Dvůr – místní komunikace – začíná v místě slepého konce a končí na konci zástavby RD. První etapa, oprava asfaltového povrch proběhne o letních prázdninách roku 2024. 

Koordinační situační výkres