Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vyvěšeno: 9.11.2023
Bude sejmuto: 1.12.2023
Téma: Oznámení o přerušení dodávek

  • Dne 30.11.2023 od 13:00 do 18:00
  • Vypnutá oblast: Odběratelské trafostanice Pohořelice Uniport a Invest. Vypnutí se netýká domácností viz příloha