Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Odstávka číslo: 230225332
Dne 08.06.2023 od 08:00 do 08.06.2023 14:00
Vypnutá oblast: Pohořelice – Vídeňská č.p. 292 a 999 (Kovošrot)

Odstávka číslo: 230225462
Dne 09.06.2023 od 08:00 do 09.06.2023 10:00
Vypnuté adresy: Pohořelice, Velký Dvůr 2926 1605 223 – viz mapa
Vypnutá oblast: Pohořelice – lokalita Hornoleský Dvůr

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.