Přípojka splaškové kanalizace pro objekt města na ul. Loděnická 754

V prosinci 2011 proběhla realizace přípojky splaškové kanalizace pro objekt města na ul. Loděnická 754. Součástí prací byla i likvidace stávajícího septiku ve dvoře. V objektu sídlí obvodní oddělení Policie ČR. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma VHS Břeclav, s.r.o.