Připravenost na krizové situace

Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností. Příručka je formátu PDF.