Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Projekt: “Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou”

Hlavní cíl: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Příjemce dotace: Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

Záměr: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Zpracovatel projektové dokumentace: VZD INVEST s.r.o.

Dodavatel: KAVYL SPOL. S R.O.

Místo realizace: k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Celkové náklady: 2 661 991,36 Kč

Dotace: 1 863 000 Kč

Termín ukončení realizace: 7.7.2022

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající vodní nádrže. Byly provedeny bourací práce, vybudování výpustného zařízení. Cílem projektu je zvýšení akumulační a retenční schopnosti krajiny a snížení a zpomalení povrchového odtoku a infiltraci těchto vod.

Tento projekt byl také spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022.

Výše dotace z rozpočtu JMK: 399 490 Kč.

Fotodokumentace před realizací:

Fotodokumentace z realizace díla:

Fotodokumentace po dokončení díla: