Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou závěr zjišťovacího řízení – „Logistický areál Garriba“, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Vyvěšeno: 9.11.2023
Bude sejmuto: 30.11.2023
Téma: Veřejné vyhlášky