Rozpočtové opatření č. 10/2023

Vyvěšeno: 8.11.2023
Bude sejmuto: 31.1.2024
Téma: Hospodaření města

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 10/2023. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout níže. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 11.10.2023, usnesení č. 29/31/23).

Rozpočtové opatření č. 10/2023